תקנון 
תנאי שימוש
 

א.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 
 
1.  

אם הנך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל הסכמת צד ג' כלשהו כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוסים שלך, או כל צד שלישי לביצוע פעולה באינטלקט. 
 
2.  

אינטלקט תספק את המוצרים שהוזמנו באתר, בתנאי שהמוצר שהוזמן מצוי במלאי חנות הספרים אינטלקט. לצורך כך מומלץ לשלוח שאילתא במייל ו/או לבדוק ולברר בשיחת טלפון על קיום הספר טרם הרכישה. 
  
אמצעי רכישה ותשלום: 
 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בצ'ק  
 
כרטיס אשראי בבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות במדינת ישראל כדין ואשר לחנות הסכם סליקה עימן, וכן שאם נדרשת הסכמת חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה שביצעת, אכן התקבל אישור כזה.ניתן לבצע סליקה דרך האתר

או באמצעות שיחת טלפון לחנות: 02-6243941. 
 
כמו כן באפשרותך לשלוח צ'ק לפקודת "אינטלקט ספרים" 

והזמנתך תשלח עם קבלת הצ'ק.  
 
כתובת:  
אינטלקט ספרים 
רח' יפו 30 
ירושלים  94142

 הזמנת ספרים ו/או שירותים

3.  

חנות הספרים "אינטלקט" מציעה מגוון רחב של ספרים משומשים וחדשים וכן חפצי אמנות שונים. לצד הספרים המיועדים למכירה תצויין העובדה כי אכן הם נמצאים במלאי וניתנים לרכישה. לגבי ספרים שאינם במלאי ו/או לא ניתן לספקם מסיבה כלשהיא, לא ניתן לרכשם ואין החנות מתחייבת לספקם במחיר הנקוב במועד ההזמנה ו/או במועד מאוחר יותר אם יגיעו לחנות – אלא תוך תיאום טלפוני מיוחד.

הזמנות 
 בטפסי ההזמנה עליך לציין את הפרטים הבאים במדויק: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מס' טלפון (רצוי גם נייד), מס' פקס, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד, ת.ד. (אם קיים) וכתובת דואר אלקטרוני. 
 
א.  כל הפרטים שתקליד  יועברו לשרת המאובטח בפרוטוקול הצפנה מסוג SSL. שיטת הצפנה זו מבטיחה קוד הצפנה שונה לכל משתמש, אשר מיועד למנוע מגורם חיצוני  לפענח את נתונים המועברים. לאחר שתבצע את ההזמנה דרך השרת המאובטח של אינטלקט, יישלח אליך בדואר האלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את "אינטלקט" לספק את הספרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. 
 
ב.   רק לאחר שאינטלקט תוודא שכרטיס האשראי שלך תקף, ולאחר שיתקבל  אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה (אם נדרש), אם נמצא הספר במלאי שברשותנו, יישלח אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה יחייב אותנו לספק לך את הספרים שהזמנת לכתובת שנמסרה על ידך. 
 
ג.   אם יחול שיבוש ו/או טעות כלשהי ובכללם טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא אינטלקט רשאית לבטל את רכישתך ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. 
 
ד.  כאמור, המוצרים שהוזמנו יימסרו לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. אם תתגלה בעיה כלשהי בפרטים שנרשמו או נקלטו לא חלה עלינו אחריות כלשהי.  במידה והמוצרים יוחזרו אלינו בשל בעיה כלשהי בכתובת שנרשמה, תחויב בכל תשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד על מילוי פרטים אישיים מדויקים ומעודכנים. 
                       
4. 

 פרטיות 
 
א.  לתשומת לבך, הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של אינטלקט. אינך חייב לפי חוק למסור לנו את פרטיך האישיים, אך בלא מסירתם, לא נוכל לבצע את ההזמנה באמצעות האינטרנט. במקרה כזה באפשרותך לבצע את ההזמנה טלפונית כאמור.   
 
ב.   אינטלקט לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אבל היא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם במועד כלשהו תבקש כי שמך ימחק ממאגר המידע – אנא הודע לנו על כך . 
 
ג.  אינטלקט מקדישה משאבים ונוקטת בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה למחשבי אינטלקט ולסיכול פגיעה בפרטיותם של הגולשים. יחד עם זאת, אין אנו מסוגלים להתחייב כי לא תתבצע חדירה כלשהי אשר עלולה לגרום לשיבושים. לכן, הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אינטלקט ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 
 
5. 

 מועדי אספקה ודמי משלוח 
 
א.   דמי המשלוח ומועדי אספקת הספרים הנרכשים באינטלקט הם כמפורט באתר (מידע שימושי < משלוחים). 
 
ב.   חישוב מועדי האספקה יהיו על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה', למעט ימי ששי, שבת, ערבי חגים ומועדים וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, אינטלקט עושה ותעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן אספקת הספרים. 
 
ג.   יודגש, כי אם בחרת לרכוש ספרים באינטלקט, תישא בעלות המשלוח. אלא אם כן סוכם אחרת בעת הרכישה. 
 
ד.   אינטלקט לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הספרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי דואר ישראל, תקלות במערכת במחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה תהיה רשאית אינטלקט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את החיוב בגין העסקה.  
 
ה.   הספרים שיסופקו באמצעות הדואר יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של המוצרים אינם ניתנים לבקרה על ידי אינטלקט ואינם בשליטתה והנך מצהיר, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה נגד אינטלקט עקב השיבושים כאמור. 
 
ו.   לתשומת לבך, אספקה באמצעות דואר שליחים תתבצע עפ"י פירוט יעדי מסירה מדלת לדלת המפורט באתר האינטרנט 

 www.postil.com. כמו כן, יש באפשרותכם לעקוב אחרי משלוח החבילה שלכם עפ"י מספר המשלוח של דואר ישראל. 
 
6. 

מחירים ותנאי תשלום 
 
א.   המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת. 
 
ב.   אינטלקט רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהיה רשום ואשר נקלט בעת השלמת תהליך ההזמנה. 
 
ג.     

למרות שאנו מקפידים לבדוק את נכונות המחירים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעטיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה, נפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה ונעדכן אותך במחיר הנכון, על מנת לקבל את אישורך לרוכשו במחיר זה. אם לא נקבל ממך אישור תוך 3 (שלושה) ימים, או אם תסרב לרכוש את המוצר במחיר הנכון, לא נהיה חייבים לספק לך את הספר ולך לא תהיה כל טענות ו/או תביעות כלפי אינטלקט ספרים. 
 
ד.   אינטלקט תגבה את התמורה בגין הספרים שהזמנת ודמי המשלוח באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת כאמור לעיל. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד, במועד החיוב החודשי הקרוב 
 
7. 

 עלות משלוחים לחו"ל 
     
עלות המשלוחים ליעדים בחו"ל תימסר באימייל או טלפונית למזמין על ידי אינטלקט.  
 
8. 

 דמי טיפול ומשלוח 
 
א.   בנוסף למחירי הספרים הנקובים לצדם באתר, תחויב בדמי טיפול ומשלוח, כמצוין בסעיף 8.1 לעיל. 
 
ב.   אינטלקט רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה על ידי המזמין. 
 
9.

 אחריות 
 
א.   אינטלקט תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת הספרים שנרשמו בהזמנה שהתקבלה אצלה למשלוח. אינטלקט לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את פרטיך וכתובתך כפי שנרשמו בהזמנה.  
 
ב.   מעצם היותם של הספרים המסופקים על ידי אינטלקט ספרים משומשים, אינטלקט לא תישא באחריות לטיב הספרים. זכותך היחידה היא להחליפם. יחד עם זאת יודגש, כי אינטלקט עושה מאמצים רבים לספק ספרים במצב טוב לשביעות רצון לקוחותיה. 
 
ג.   אינטלקט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהספרים הגיעו ליעדם פגומים במידה כזו שאינם ניתנים לשימוש, אלא אם כן העיכוב והפגמים נבעו כתוצאה מרשלנות רבתי מצד אינטלקט. במקרה זה, תהיה אחריות אינטלקט מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר הזמנתך. 
 
ד.   השירות באתר אינטלקט ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אינטלקט בגין איכות השירות, תכונותיו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 
 
ה.   אינטלקט אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אינטלקט, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל אינטלקט או מי מטעמה. 
 
10.

 דין ומשפט 
     
הדין החל על הזמנתך ועל התקשרותך עם אינטלקט הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט בירושלים בלבד. 
 
11.

שאלות ובירורים  
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לאינטלקט באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:

amnonadv@netvision.net.il